Du kan hjelpe
dyr som lider.
Bli fadder i dag!

Du er nå i ferd med å hjelpe dyr som lider

Din hjelp vil gå til dyrene som trenger deg aller mest.
For 5 kroner dagen (150 kroner i måneden) hjelper du alle dyrene som Dyrevernalliansen arbeider for.
Vi velger ut dyrene som lider mest, der det er mulig å hjelpe.
Din hjelp stopper dyremishandling, og gir dyr en bedre hverdag.

Som fadder får du medlemskap i Dyrevernalliansen og mottar Dyrevern Magasin to ganger i året, hvor du kan lese om hvordan din støtte hjelper dyrene.

3 av 4 kroner som Dyrevernalliansen får inn til dyrene kommer fra mennesker som deg.

Ja, jeg vil bli fadder

Når du er fadder, gir du et valgfritt beløp i måneden. Dette gir hjelp til dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk gjennom Dyrevernalliansen sitt arbeid.

Alle dyr i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk får hjelp fra deg som fadder. I tillegg bidrar du til arbeidet for styrket rettsvern for alle dyr og dyrepoliti over hele landet.

Vi har valgt å ikke øremerke støtten, slik at din gave går til de sakene hvor vi ser at det er størst mulig sannsynlighet for å få gjennomslag for dyr som lider. Slik har dyrevenner som deg gitt dyrene et prøveprosjekt med dyrepoliti, stoppet smertefulle dyreforsøk, kuttet statsstøtten til pelsindustrien og gitt flere griser, kyr og høner muligheten til å gå ut når de vil.

Ingen dyr skal lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Derfor har vi fokus på konkrete resultater for dyrene, basert på fagkunnskap. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål.

Dyrene får hjelp ved at du støtter arbeidet for å:

 • hjelpe politiske partier å utvikle en aktiv dyrevernpolitikk.
 • bidra til at flere næringslivsaktører tar etiske valg, som for eksempel å slutte å selge egg fra burhøner.
 • gjennom prosjektet "Bedre dyrevelferd" fremheve bønder som går foran og velger å satse på bedre dyrevelferd. Slik viser vi for myndigheter og næringer at bedre dyrevelferd er mulig å kombinere med kommersiell drift.
 • sørge for en politisk styrt avvikling av pelsdyroppdrett i Norge, samt et pelsfritt motebilde.
 • påvirke politiske vedtak. Våre utredninger og fagnotater blir benyttet av politiske partier, Stortinget, departementer, medier og organisasjoner.
 • arbeide for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable.
 • arbeide for dyrepoliti over hele landet, styrke dyrs rettsvern og arbeide for strengere straffer for dyremishandling.

Alt dette bidrar til at dyrene opplever en hverdag av trygghet og beskyttelse.

Pengene du betaler inn hver måned brukes til beste for dyrene og vi er dyrenes talerør ut til politikere, næringsliv og forbrukere. Det er ingen dyr i Dyrevernalliansens arbeid som får direkte pengestøtte, men alle dyrene drar nytte av arbeidet når politikere, næringsliv og forbrukere velger å ta avgjørelser etter påvirkning eller samarbeid med Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, blir regnskapsrevidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

Du skal være trygg på at vi tar vår oppgave med å forvalte dine penger til beste for de dyrene som trenger det aller mest på en god måte. Dette er våre nøkkeltall:

 • 77 % av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går direkte til dyrene.
 • 10 % går til funding.
 • 13 % går til administrasjon.

Når du blir fadder får du først et velkomstbrev fra oss. To ganger i året vil du motta Dyrevern Magasin hvor du kan lese mer om arbeidet du har bidratt til gjennom året. Du vil motta et informasjonsbrev 1-4 ganger i året om hvilke saker som er dagsaktuelle akkurat nå. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å motta fra oss, ta kontakt på e-post eller telefon for å endre hvilken informasjon du får.

Ta gjerne kontakt på epost eller tlf. 22 20 16 50.

Som fadder utgjør du en forskjell for dyrene du hjelper. Du kan være fadder så lenge du vil. Det er ingen bindingstid, og du er fadder helt til du selv sier opp.

Har du spørsmål rundt dette? Ring oss gjerne på tlf. 22 20 16 50.

Ja, du kan få skattefradrag på alle gaver gitt til Dyrevernalliansen. Fradraget er på 24 % av det samlede bidraget ditt fra kr 500 - 30.000.

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på epost eller tlf. 22 20 16 50 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte så du trenger bare oppgi det én gang. Du kan også trygt oppgi informasjonen gjennom www.dyrevern.no/fnr

Din månedlige gave betales med AvtaleGiro, som er et direkte trekk fra din konto hver måned.

Betaler du med AvtaleGiro, bidrar du til at flere dyr får glede av dine gaver. Det er det rimeligste for både Dyrevernalliansen og deg.

Alternativer for å opprette AvtaleGiro:

 • Signer elektronisk i skjemaet over.
 • Gjør det direkte i din nettbank eller kontakt banken din.
 • Du kan også få tilsendt et skjema fra oss som du må fylle ut og returnere så ordner vi resten.

Kontakt oss da gjerne på epost eller ring oss på tlf. 22 20 16 50.